Firmanızın Adı (Şirket), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir.

  1. Veri Sorumlusu Firmanızın Adı ve iletişim bilgileri.

  2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, KVKK nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmaktadır.

  3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Toplanan kişisel verileriniz, KVKK nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

  4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Kişisel verileriniz, KVKK nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve resmi kurumlara aktarılabilir.

  5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları KVKK nın 11. maddesi gereğince, veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve diğer haklara sahipsiniz.

  6. Haklarınızı Kullanma Yöntemi KVKK nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için, [Firmanızın Adresi] adresine yazılı bir talepte bulunabilirsiniz.